A+ A-
30 mai 2013

Anunt de achizitie servicii pentru evenimente

 

Procedura de achiziţie nr. 547 / 29.05.2013

 Federaţia Filantropia achiziţionează servicii pentru evenimente, cod CPV 79952000-2, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social ID 62277 derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

 INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Locul de prestare a serviciilor Serviciile pentru evenimente vor fi oferite la nivelul celor 13 judeţe (Sibiu, Braşov, Alba, Mureş, Galaţi, Brăila, Bacău, Neamţ, Timiş, Mehedinţi, Giurgiu, Bihor şi Tulcea)  aferente celor nouă eparhii implicate în implementarea proiectului şi în Municipiul Bucureşti

Tipul şi durata contractului Contract de servicii Durata contractului va fi iunie – august 2013.

Valoarea estimată 235.814 lei

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini.

Data şi ora limită de depunere a ofertelor 06.06.2013, ora 16:00

Adresa de contact şi la care se pot trimite ofertele: Federaţia Filantropia, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, Bucureşti, cod 040155.

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: click aici.

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil Ofertele vor fi depuse în lei, conform documentaţiei de atribuire. Pentru conformitate menţionăm că folosim pentru echivalarea în euro a valorii contrctului cursul de schimb BNR din data lansării acesteia, 29 mai 2012.

 Pentru informaţii suplimentare puteţi lua contact cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro  sau cu Rizoaica Florina la telefon  0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro

23 martie 2013

Anunt de relansare a procedurii de atribuire a contractului de servicii organizare a simpozionului si galei Federatiei Filantropia si a conferintei de incheiere a proiectului

Procedura de achizitie initiala nr. 172 / 8.03.2013
Procedura de achizitie relansata nr. 254 / 21.03.2013

 

Federatia Filantropia relanseaza procedura de atribuire a contractului de servicii organizare a simpozionului si galei Federatiei Filantropia si a conferintei de incheiere a proiectului, cod CPV 79952000-2, in cadrul proiectului ”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID 57379) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
 
INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Locul de prestare a serviciilor: Bucuresti
Tipul si durata contractului de la data semnarii pana la 31 mai 2013
Valoarea estimata 180.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere a ofertelor 29.03.2013, ora 16.00
Adresa de contact si la care se pot trimite ofertele: Federatia Filantropia, Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6, Bucuresti, cod 040155.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuireIOCC 2 documentatie organizare simpozion gala RELANSATA
Cursul de referinta leu / euro aplicabil (daca este cazul) 1 euro = 4,4219 lei

 

Pentru informatii suplimentare puteti lua contact cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155 sau e-mail office@federatia-filantropia.ro

14 martie 2013

Anunt de prelungire termen depunere oferte – achiziția de servicii de organizare a simpozionului și galei Federației Filantropia și a conferinței de încheiere a proiectului

Procedura de achiziție nr. 172 / 8.03.2013

Federatia Filantropia face cunoscut operatorilor economici prelungirea datei limita de depunere a ofertelor pentru servicii organizare a simpozionului și galei Federației Filantropia și a conferinței de încheiere a proiectului, cod CPV 79952000-2. Au fost luate in considerare, in acest sens, solicitarile operatorilor economici care au mentionat ca timpul care le este necesar alcatuirii ofertei este mai mare decat cel prevazut in anuntul initial.

Astfel, procedura va pastra identice toate detaliile deja anuntate in afara de termenul limita de depunere. Noul termen de depunere a ofertelor va fi 21 martie 2013, ora 16.00. Calendarul procedurii se modifica in consecinta, astfel:
Calendarul procedurii de atribuire
Data
ora
Termenul limită de solicitare a
clarificărilor de la Achizitor
18.03.2013
12.00
Termenul limită de transmitere a
clarificărilor de către Achizitor
19.03.2013
12.00
Termen limită de primire a ofertelor
21.03.2013
16.00
Data sedinţei de deschidere a
ofertelor
21.03.2013
16.01
Data finalizării evaluării
(estimare)
22.03.2013
12.00
Informarea ofertanţilor cu privire
la rezultatul procedurii de
atribuire (estimare)
22.03.2013
14.00
Termenul limită de depunere a
eventualelor contestaţii
25.03.2013
16.00

Pentru informații suplimentare puteți lua contact cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155 sau e-mail office@federatia-filantropia.ro

08 martie 2013

Anunt de achizitie servicii organizare a simpozionului si galei Federatiei Filantropia si a conferintei de incheiere a proiectului

Procedura de achizitie nr. 172 / 8.03.2013
Federatia Filantropia achizitioneaza servicii organizare a simpozionului si galei Federatiei Filantropia si a conferintei de incheiere a proiectului, cod CPV 79952000-2, in cadrul proiectului ”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID 57379) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
 
INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Locul de prestare a serviciilor: Bucuresti
Tipul si durata contractului: de la data semnarii pana la 31 mai 2013
Valoarea estimata: 180.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 18.03.2013
Adresa de contact si la care se pot trimite ofertele: Federatia Filantropia, Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6, Bucuresti, cod 040155.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuireIOCC 2 documentatie servicii organizare simpozion gala
Cursul de referinta leu / euro aplicabil (daca este cazul): 1 euro = 4,3544 lei
Pentru informatii suplimentare puteti lua contact cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155 sau e-mail office@federatia-filantropia.ro
 
08 martie 2013

Raspuns la solicitarile de clarificari pe procedura de achizitie pentru servicii tipografice si conexe nr 120/01.03.2012

Operatorii economici au solicitat următoarele clarificări:

 

Întrebare: Va rugam sa precizați daca valoarea estimată de 121600 lei, este valoare cu TVA inclus sau nu.

Răspuns: Valoarea estimată, ca și oferta financiară, este exprimată în lei fără TVA. TVA-ul va fi exprimat separat, dacă ofertantul este plătitor de TVA sau se va face mențiune dacă acest regim nu i se aplică.

 

Întrebare: La capitolul specificaţii tehnice se menţionează: „Pentru fiecare eveniment, formatorii vor dezvolta, ajusta, actualiza materialele necesare -Manualul participantului, Ghidul formatorului, Instrumente de lucru, Hand-out-uri, etc. “. Vă rugăm să ne transmiteţi câte astfel de evenimente sau cursuri se vor susţine și cu aproximaţie câte foi A3 respectiv A4 se vor cere pentru fiecare curs în parte.

Răspuns: În documentație la punctul 5.1 se face precizarea În cadrul proiectului Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae trebuie să asigure oferirea a cel puţin 32.160 ore formare pentru cel puţin 860 de beneficiari. Obiectivul specific al acestui contract de achiziţie îl reprezintă contractarea unui furnizor de servicii tipografice şi servicii conexe pentru realizarea materialelor necesare in procesele de formare profesională desfăşurate de Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae”. Nu poate fi precizat exact numărul de cursuri ce vor fi solicitate de beneficiari, nici modul în care aceștia vor opta pentru participarea la diferite module.

Mențiunea pe care ați evidențiat-o „Pentru fiecare eveniment, formatorii vor dezvolta, ajusta, actualiza materialele necesare -Manualul participantului, Ghidul formatorului, Instrumente de lucru, Hand-out-uri, etc. ” este necesară pentru a face cunoscut ofertanților necesitatea schimbării frecvente a conținutului materialelor, în funcție de deciziile viitoare ale echipelor de formatori. Numărul maxim de participanți într-o grupă de formare, conform standardelor în vigoare este de 28, dar anumite cursuri necesită organizarea unor grupe mai mici, de 12-16 persoane. Numărul estimat pentru toate evenimentele este cel precizat în Centralizator (pagina 10 din documentatie), iar numărul final va fi determinat de necesitățile concrete din procesul de implementare.

Consideram ca potentialii ofertanti au acces la toate informatiile privind derularea acestei achizitii si astfel au capacitatea de a stii daca pot accepta conditiile contractuale stabilite prin documentatia de atribuire nr. 120/01.03.2013 respectiv,caietul de sarcini

 

Întrebare: Dacă, de exemplu, vor fi 5.000 foi A4, 4+0 cul pentru un curs, va exista o singură macheta pentru foaia A4?

Răspuns: Nu. Conform celor prezentate în documentație „Toate cantităţile (număr de pagini, numarul de culori, tipul hartiei, finisajele necesare, etc) sunt orientative, ele urmând a fi stabilite definitiv cu Prestatorul, pentru fiecare eveniment în parte, în discuţii ulterioare semnării contractului”. „În comandă se va preciza tirajul, numărul de culori (4+0 color, doar faţă) sau (4+4 color, faţă verso), dimensiunea hârtiei A4 sau A3, greutatea hârtiei (90gr/mp pentru A4 şi A3 sau 250gr/mp pentru A4), calitatea hârtiei – mat sau lucios, tipul finisajelor necesare (capse, spire, etc.) şi modalitatea prin care s-a transmis materialul (atasament e-mail, încărcare în FTP, link pentru descărcare de pe internet, etc.), iar persoana din echipa de implementare a proiectului desemnată pentru monitorizarea contractului va figura totdeauna la Carbon Copy (CC)”.

Comenzile vor fi făcute în funcție de necesitățile identificate în implementare, iar estimarea cantităților totale se regăsește în Centralizator (pagina 10 din Documentatie).

 

Întrebare: Ne puteţi da un exemplu pentru prinderea acestor file, să știm cum se vor finisa? Câte file (foi) se vor prinde prin spiralare 50 buc sau 100 buc / bloc? Cum se vor capsa și cu câte capse?

Răspuns: Decizia privind conținutul materialelor și forma de prezentare urmează a fi luată de formatori pe parcursul implementării proiectului. Conform documentației „Finisarea comenzilor  se va face cu capse, spire, sine, indosariere simpla.” Nu se vor solicita alte formule de finisare. Ofertanții trebuie sa estimeze costurile astfel încât să poată oferi serviciul contractat indiferent de forma de finisare solicitată, dintre cele menționate în documentație.

Consideram ca potentialii ofertanti au acces la toate informatiile privind derularea acestei achizitii si astfel au capacitatea de a stii daca pot accepta conditiile contractuale stabilite prin documentatia de atribuire nr. 120/01.03.2013 respectiv,caietul de sarcini

 

Întrebare:Cursurile vor avea machete diferite?

Răspuns: Da.

 

Întrebare: pentru fiecare model se realizează cantitatea într-o singură tranșă ?

Răspuns: Nu. Conform documentației, Pentru fiecare eveniment, formatorii vor dezvolta, ajusta, actualiza materialele necesare -Manualul participantului, Ghidul formatorului, Instrumente de lucru, Hand-out-uri, etc. “. Unele materiale vor necesita ajustări, altele nu. Decizia va fi luată de formatori, pe parcursul implementării proiectului.

 

Întrebare: pentru un tip de servicii, pentru fiecare cantitate este același model de tipar? Ex: pentru foaie A4 simplă față, cantitatea 34.030 buc se folosește același tipar ?

Răspuns: Nu. Materialele se vor adapta pentru fiecare eveniment și fiecare grup de participanți.

 

Întrebare: în capitolul detaliere specificațiilor tehnice caiet de sarcini menționați faptul că „Plata se va face strict pentru cantitățile efectiv folosite, conform comunicărilor beneficiarului, în conformitate cu instrucțiunile emise de Autoritatea de Management și legislația în vigoare”. Vă rugăm să ne comunicați dacă formularea „cantitățile efectiv folosite” reprezintă același lucru cu „cantitățile comandate”, fiindcă în mod normal se plătește ceea ce se comandă.

Răspuns: Da, dar numai pentru comenzile realizate la standardele impuse prin contract (conformitate, timp de execuție, recepție). În documentație se precizează „În comandă se va preciza tirajul, numărul de culori (4+0 color, doar faţă) sau (4+4 color, faţă verso), dimensiunea hârtiei A4 sau A3, greutatea hârtiei (90gr/mp pentru A4 şi A3 sau 250gr/mp pentru A4), calitatea hârtiei – mat sau lucios, tipul finisajelor necesare (capse, spire, etc.) şi modalitatea prin care s-a transmis materialul (atasament e-mail, încărcare în FTP, link pentru descărcare de pe internet, etc.)”.

Orice tiraje realizate de Prestator înaintea primirii Bunului de tipar sau neconforme ca format sau culoare cu materialele pe care s-a acordat bun de tipar, sau neconforme ca dimensiune, caracteristici cu cele transmise în comanda, nu vor fi receptionate de Beneficiar şi nu fac parte din prezentul contract.

Dupa transmiterea Bunului de Tipar Prestatorul are obligaţia de a finaliza comanda în maxim 24 de ore dacă este mai mică de 10.000 pagini şi în maxim 48 de ore dacă depăşeşte acest prag.

Comanda se consideră finalizată în momentul recepţionării de cărte Beneficiar a materialelor conforme la adresa Centrului pentru Formare Continua Dumitru Staniloae.

 

Întrebare: vă rugăm să ne comunicați tirajele pentru fiecare din materialele menționate ( Manualul participantului, Ghidul formatorului, Instrumente de lucru, Hand-out-uri, etc.), numărul de pagini, precum și modul finisării pentru fiecare dintre ele.

Răspuns: După cum se precizează în documentație „Toate cantităţile (număr de pagini, numarul de culori, tipul hartiei, finisajele necesare, etc) sunt orientative, ele urmând a fi stabilite definitiv cu Prestatorul, pentru fiecare eveniment în parte, în discuţii ulterioare semnării contractului”. „În comandă se va preciza tirajul, numărul de culori (4+0 color, doar faţă) sau (4+4 color, faţă verso), dimensiunea hârtiei A4 sau A3, greutatea hârtiei (90gr/mp pentru A4 şi A3 sau 250gr/mp pentru A4), calitatea hârtiei – mat sau lucios, tipul finisajelor necesare (capse, spire, etc.) şi modalitatea prin care s-a transmis materialul (atasament e-mail, încărcare în FTP, link pentru descărcare de pe internet, etc.)”

 

Întrebare: vă rugăm să ne comunicați dacă veți da comanda în tranșe sau o singură dată.

Răspuns: Comenzile se vor da pe parcursul desfășurării proiectului, în funcție de necesitățile fiecărui eveniment de formare și de particularitățile grupului de participanți.

În documentație se precizează faptul că

- materialele vor fi diferite pentru fiecare eveniment de formare

-comenzile vor fi transmise pentru fiecare eveniment în parte.

 

Consideram ca potentialii ofertanti au acces la toate informatiile privind derularea acestei achizitii si astfel au capacitatea de a stii daca pot accepta conditiile contractuale stabilite prin documentatia de atribuire nr. 120/01.03.2013 respectiv,caietul de sarcini

 

01 martie 2013

Anunt de achizitie servicii tipografice si servicii conexe – proiect FORTE

Procedura de achiziție nr. 120 / 01.03.2013

Federația Filantropia achiziționează servicii tipografice şi servicii conexe, cod CPV 79800000 -2, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social ID 62277 derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

Locul de prestare a serviciilor Municipiul București

Tipul și durata contractului Contract de servicii Durata contractului va fi martie – august 2013.

Valoarea estimată 121.600 lei

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini.

Data și ora limită de depunere a ofertelor 12.03.2013, ora 16:00

Adresa de contact și la care se pot trimite ofertele: Federația Filantropia, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, București, cod 040155.

Locul și modul de obținere a documentației de atribuire: de pe site, din link FORTE documentatie print

Cursul de referință leu / euro aplicabil Ofertele vor fi depuse în lei, conform documentației de atribuire. Pentru conformitate menționăm că folosim pentru echivalarea în euro a valorii contrctului cursul de schimb BNR din data lansării acesteia, 01 martie 2013.

Pentru informații suplimentare puteți lua contact cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro  sau cu Rizoaica Florina la telefon  0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro

25 februarie 2013

Raspuns la solicitarile de clarificari pe procedura de achizitie consumabile nr. 86 / 20.02.2013

Urmare a primirii de cereri de clarificare pe procedura de achizitie nr. 86/20.02.2013, facem publice tuturor operatorilor economici urmatoarele:

- referitor la intrebarea daca valoarea estimata a achizitiei este corecta, in conditiile in care piata indica un nivel mai scazut al valorii totale al produselor solicitate: valoarea estimata de 100.000 lei fara TVA este corecta. Aceasta valoare ramane insa una estimata si astfel se poate dovedi a fi mai mare decat valoarea de piata pe care o vor determina ofertantii. Un ofertant din piata poate oferta produsele solicitate, la o valoare mai mica decat cea estimata de noi, iar oferta acestuia va fi valida in conditiile in care cantitatile ofertate corespund cu cele solicitate si au caracteristicile tehnice solicitate.

- referitor la posibilitatea completarii documentelor de calificare: Oferta depusa si inregistrata este un tot unitar si este tratata ca atare. Ofertele trebuie sa fie complete inclusiv din punct de vedere al documentelor de calificare, la momentul depunerii lor. In capitolul 4. ”Prezentarea ofertei” din documentatia de achizitie, la subcapitolul 4.5. ”Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei” se mentioneaza ca ”din momentul depunerii ofertelor si inregistrarii acestora de catre achizitor, acestea nu mai pot suferi modificari”. Depunerea de documente la oferta deja inregistrata se considera modificare a ofertei.

- referitor la livrarea produselor integral sau in transe/pe baza de comanda: produsele se vor livra in transe, asa cum se intelege si din art 5.1(2) di modelul de contract atasat documentatiei de achizitie: ”Valoarea totala exacta a contractului va fi calculata la finalizarea acţiunii, conform comenzilor emise de catre Beneficiar si a proceselor verbale de receptie.”

- referitor la termenul de plata al produselor furnizate: in conformitate cu art. 9 (1) din modelul de contract atasat documentatiei de achizitie: ”Beneficiarul se obliga sa plateasca preţul produselor, prin virament bancar, in maximum 30 zile lucratoare de la data primirii facturilor. Plata se va realiza in baza facturii fiscale de la Contractor si a procesului verbal de receptie a produselor.”

- referitor la adresa de livrare a produselor: acestea vor fi livrate la adresa Federatiei Filantropia din Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6 Sector 4, 040155 Bucuresti.

- referitor la termenul de livrare maxim acceptat: termenul de livrare nu va depasi 24 de ore de la plasarea comenzii ferme facute in scris (e-mail sau alta cale de comunicare scrisa de Beneficiar). Aceasta prevedere va fi trecuta si in contract.

20 februarie 2013

Anunt de achizitie articole consumabile, birotica si papetarie – proiect FORTE

Procedura de achizitie nr. 86/ 20.02.2013

Federatia Filantropia achizitioneaza articole consumabile birotică cod CPV 30192700-8 și papetărie, cod CPV 42964000-1, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, ID 62277, derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Locul de livrare a produselor: Bucuresti
Tipul contractului: contract de furnizare
Durata contractului: de la data semnării până la 31 august 2013
Valoarea estimata: 100.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 27.02.2013, ora 16.00
Adresa de contact si la care se pot trimite ofertele: Federatia Filantropia, Centrul pentru Formare Continua ”Dumitru Staniloae”, Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6, Bucuresti, cod 040155.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de pe site, din link: FORTE documentatie consumabile an 3
Cursul de referinta leu / euro aplicabil 1 euro = 4,3779 lei
Pentru informatii suplimentare puteti lua contact cu Dorel Motoc la telefon: 0735 533 368 sau e-mail: dorel.motoc@federatia-filantropia.ro
 
18 februarie 2013

Anunt de relansare achizitie echipamente si mobilier pentru dotarea Centrului pentru Formare Continua ”Dumitru Staniloae”

Procedura de achizitie initiala – nr 56 / 6.02.2013
Procedura de achizitie reluata – nr. 72/15.02.2013
 
Federatia Filantropia achizitioneaza echipamente si mobilier pentru sali de conferinta, in leasing, pentru dotarea Centrului pentru Formare Continua ”Dumitru Staniloae”, cod CPV 32321200-1, 39153000-9, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, ID 62277, derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
 
INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Locul de livrare a produselor: Bucuresti
Tipul contractului: contract de furnizare in leasing
Durata contractului: 12 luni de la semnarea contractului
Valoarea estimata: 300.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 25.02.2013, ora 16.00
Adresa de contact si la care se pot trimite ofertele: Federatia Filantropia, Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6, Bucuresti, cod 040155.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuireFORTE documentatie echipamente mobilier CFC reluata
Cursul de referinta leu / euro aplicabil: 1 euro = 4,3885 lei
 
Pentru informatii suplimentare puteti lua contact cu Dorel Motoc la telefon: 0735 533 368 sau e-mail: dorel.motoc@federatia-filantropia.ro
08 februarie 2013

Anunt de achizitie echipamente si mobilier pentru sali de conferinta pentru dotarea Centrului pentru Formare Continua ”Dumitru Staniloae”

Procedura de achizitie nr. 56 / 06.02.2013

Federatia Filantropia achizitioneaza echipamente si mobilier pentru sali de conferinta, in leasing, pentru dotarea Centrului pentru Formare Continua ”Dumitru Staniloae”, cod CPV 32321200-1, 39153000-9, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, ID 62277, derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Locul de livrare a produselor: Bucuresti
Tipul contractului: contract de furnizare in leasing
Durata contractului: 12 luni de la semnarea contractului
Valoarea estimata: 250.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut  
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 15.02.2013, ora 16.00
Adresa de contact si la care se pot trimite ofertele: Federatia Filantropia, Centrul pentru Formare Continua ”Dumitru Staniloae”, Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6, Bucuresti, cod 040155.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuireFORTE documentatie echipamente mobilier CFC
Cursul de referinta leu / euro aplicabil 1 euro = 4,4106 lei
Pentru informatii suplimentare puteti lua contact cu Dorel Motoc la telefon: 0735533368 sau e-mail: dorel.motoc@federatia-filantropia.ro