A+ A-
16 ianuarie 2012

Asociatia – Filantropia Oradea

Asociaţia “Filantropia Oradea” este orga­ni­zaţia nonguvernamentală care acţio­nea­ză în domeniul social, sub patronajul Episcopiei Oradiei. Ea funcţionează din anul 2009, cu binecuvântarea Preasfin­ţi­tului Sofronie, Episcopul Oradiei. În cursul anului 2011, activitatea organizaţiei s-a extins la nivelul judeţului Bihor prin deschiderea a 6 filiale.

Asociaţia are ca misiune promovarea spiritului comunitar, de a imprima o cultură organizaţională în rândul clerului pornind de la valorile ortodoxiei concretizate în jertfă sobornicească şi împreuna lucrare a slujitorilor ei, construind astfel un sistem de servicii sociale unitar şi transparent. Una dintre provocările de început ale acestei organizaţii a fost crearea unor instrumente de facilitare comunitară, de informare, consiliere, intervenţie şi sprijin pentru o dezvoltare armonioasă a comunităţilor din cuprinsul eparhiei. Asociaţia a iniţiat dialogul cu instituţii şi parteneri în vederea dezvoltării de servicii sociale durabile, dar şi pentru crearea portofoliului necesar de proiecte pentru a putea fi recomandată ca organizaţie de utilitate publică.

Cu sprijinul Episcopiei Oradiei, orga­nizaţia a iniţiat în ultimii ani o serie de acţiuni care vin în ajutorul celor suferinzi de scleroză multiplă.

Preşedinte: Preasfinţitul Părinte Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei
Director executiv: pr. consilier Laurenţiu Lazăr

Sediu:
Str. Roman  Ciorogariu nr.3, Oradea 410017, judeţul Bihor
Tel.: (0259) 433 487
Fax:  (0259) 470 730
Mobil: 0744 647 825
e-mail: centru@filantropiaoradea.ro
www.filantropiaoradea.ro